about

In oktober 2016 ging Architect Lieven Tyvaert in Hansbeke officieel van start met zijn zelfstandig architectenbureau, op basis van jarenlang opgebouwde kennis en ervaring als project-architect.

Eén van de prioriteiten bij de realisatie van een bouwproject vinden wij het samenbrengen van de juiste mensen, die door hun kennis, kunde en ervaring het nauwst aansluiten bij de wensen van de bouwheer en de specificiteit van het bouwproject. Elk project heeft immers zijn unieke uitdagingen en complexiteit, en dan is het essentieel om die deskundigen en vakmensen samen te brengen die het project op de beste manier kunnen uitwerken. Zo willen wij u als bouwheer een totaalconcept aanbieden en u van begin tot einde begeleiden bij uw bouwproject.

Daarnaast vinden wij het als architect ook van kapitaal belang om bij te blijven bij alles wat er beweegt in de wereld van bouwkunst en architectuur. Het geregeld volgen van bijscholingen rond duurzaam bouwen, het bestuderen van nieuwe bouwmethodes en het onderzoeken van de mogelijkheden die innovatieve bouwmaterialen en -technieken bieden zijn enkele van de doelstellingen die wij als architect voor ogen houden. Dit laat ons immers toe om de bouwheer (en, bij uitbreiding, het hele bouwteam) beter bij te staan en aan te sturen.

Zo wordt dan ook vóór de start van de opdracht een plan van aanpak afgesproken, in samenspraak met u als bouwheer en afgestemd op de specifieke uitdagingen en noden van uw project. Op die manier willen wij, in een sfeer van samenwerking, transparantie en open communicatie, uw bouwproject tot een goed einde brengen.

Orde van architecten:

Architect Lieven Tyvaert is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten

Op de website van de Orde van Architecten kan je alle juridische informatie betreffende de beroepsplichten, de deontologische norm, verplichte verzekering e.a. terug vinden. Reglement van beroepsplichten